اطلاعات دندانپزشکان کشور

1-24 از 34

سایت اطلاعات مشاغل ماهان توانسته است با همکاری سایت قدرتمند طاهاما اطلاعات جامع و کامل گروه دندانپزشکی کشور با ریز تفکیک که شامل شماره موبایل و اسم دندانپزشک، تخصص ، استان و شهر مربوطه میباشد را در قالب فایل ها و بانک هایی آماده سازد که به راحتی بعد از دریافت فایل ها تمامی اطلاعات مربوط به گروه دندانپزشکی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که تمامی بانک هایی که مشاهده میفرمایید با درصد خطای کمتر از 20درصد آماده گشته است و جزو بانک های بی نظیر از لحاظ صحیح بودن بشمار میرود.

شرکت ماهان این فرصت را به شما میدهد که به هر اندازه بتوانید به طور موثر با شناسایی یک بازار به رقابت بپردازیدزیرا دیگر نیاز نیست شما نگران جذب مشتریان برای خرید و استفاده از خدمات خود باشید و می توانید با یک برنامه بازاریابی ، اطلاع رسانی خود را به یک بخش کوچکتر و یکپارچه ولی هدفمند تر از کل بازار متمرکز کنیدبا تمرکز منابع بر یک بخش مخصوص مشتری، یک کسب و کار کوچک ممکن است بتواند بهتر از رقبای بزرگتر خود در خدمت یک بازار هدف قرار گیرد.

دندانپزشکان استان تهران

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان تهران دارای تعداد 8318 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای ربا...
65,000,000 ریال

دندانپزشکان استان اصفهان

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان اصفهان دارای تعداد 2803 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شاهین شهر، خم...
21,000,000 ریال

دندانپزشکان استان آذربایجان شرقی

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان آذربایجان شرقی دارای تعداد 954 مورد اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستا...
9,000,000 ریال

دندانپزشکان استان خوزستان

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان خوزستان دارای تعداد 1029 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای د...
9,000,000 ریال

دندانپزشکان استان یزد

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان یزد دارای تعداد 346 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی، تلفن و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای...
3,800,000 ریال

دندانپزشکان استان ایلام

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان ایلام دارای تعداد 134 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای ايوا...
2,800,000 ریال

متخصصین دندانپزشک

دایرکتوری متخصصین دندانپزشک دارای تعداد 2119 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام پزشک، شماره تلفن، آدرس و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
9,000,000 ریال

دندانپزشکان استان آذربایجان غربی

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان آذربایجان غربی دارای تعداد 422 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستا...
6,500,000 ریال

دندانپزشکان استان اردبیل

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان اردبیل دارای تعداد 127 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای ارد...
3,000,000 ریال

دندانپزشکان استان بوشهر

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان بوشهر دارای تعداد 115 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی، تلفن و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانها...
2,900,000 ریال

دندانپزشکان استان چهارمحال و بختیاری

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان چهارمحال و بختیاری دارای تعداد 90 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی، تلفن و تخصص میشود و به تفک...
2,000,000 ریال

دندانپزشکان استان خراسان رضوی

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان خراسان رضوی دارای تعداد 1555 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی، تلفن و تخصص میشود و به تفکیک شه...
14,000,000 ریال

دندانپزشکان استان خراسان جنوبی

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان خراسان جنوبی دارای تعداد 35 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی، تلفن و تخصص میشود و به تفکیک شهر...
1,500,000 ریال

دندانپزشکان استان خراسان شمالی

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان خراسان شمالی دارای تعداد 37 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی، تلفن و تخصص میشود و به تفکیک شهر...
1,600,000 ریال

دندانپزشکان استان سمنان

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان سمنان دارای تعداد 111 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی، تلفن و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانها...
2,100,000 ریال

دندانپزشکان استان سیستان و بلوچستان

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان سیستان و بلوچستان دارای تعداد 221 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهر...
2,890,000 ریال

دندانپزشکان استان فارس

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان فارس دارای تعداد 1212 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای شيرا...
14,000,000 ریال

دندانپزشکان استان قزوین

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان قزوین دارای تعداد 215 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای بوئي...
3,180,000 ریال

دندانپزشکان استان قم

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان قم دارای تعداد 132 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
1,850,000 ریال

دندانپزشکان استان گلستان

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان گلستان دارای تعداد 314 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای گرگ...
3,140,000 ریال

دندانپزشکان استان گیلان

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان گیلان دارای تعداد 460 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای بندر...
4,000,000 ریال

دندانپزشکان استان لرستان

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان لرستان دارای تعداد 171 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای خرم...
2,600,000 ریال

دندانپزشکان استان مازندران

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان مازندران دارای تعداد 789 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای چ...
5,300,000 ریال

دندانپزشکان استان مرکزی

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان مرکزی دارای تعداد 238 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای ساوه...
2,700,000 ریال