سلب مسئولیت

مشاغل ایران بیش از 10 سال با فعالیت در حوزه مارکتینگ و همچنین جمع آوری بانک های اطلاعاتی مشاغل سراسر کشور جزء با تجربه ترین سایت ها در این زمینه میباشد اما ما 100% فایل های خود را تضمین نمیکنیم زیرا تغییر شغل، تغییر تلفن ، آدرس و... عواملی هستند که درصد صحیح بودن را کاهش میدهند ولی همانگونه که راهبرد و هدف مشاغل ایران همیشه آپدیت و بروز رسانی بانک های خود هست باعث شده است که این درصد خطا پایین تر بیاید.
لازم به ذکر است مشاغل ایران تا 30 درصد احتمال خطا در فایل های خود داده است و در صورتی که بیشتر از آن شد میتوانید با تماس با ما این بانک را گزارش دهید و در صورت بررسی و مشکل داشتن فایل ، یا هزینه فایل به شما بازگشت داده میشود و یا فایل جایگزین ارائه میشود.