بانک اطلاعات پزشکان کشور

1-24 از 31

بانک اطلاعات پزشکان تهران

این فایل دارای نام، تخصص و شماره موبایل پزشکان است و شامل تخصص های زنان و زایمان، عمومی، کودک، چشم پزشکی، جراح داخلی، بیهوشی، گوش و حلق و بینی، روان پزشکی، م...
از 69,000,000 ریال

بانک اطلاعات پزشکان اصفهان

این فایل دارای نام، شهر و شماره موبایل پزشکان عمومی، زنان و زایمان، جراح پلاستیک، جراح عمومی، آسیب شناسی، رادیولوژی، ستون فقرات، قلب و عروق، چشم پزشکی، بیهوش...
از 8,700,000 ریال

بانک اطلاعات پزشکان استان البرز

این فایل دارای نام، تخصص و شماره موبایل پزشکان است و شامل تخصص های زنان و زایمان، عمومی، کودک، چشم پزشکی، جراح داخلی، بیهوشی، گوش و حلق و بینی، روان پزشکی، م...
از 6,650,000 ریال

بانک اطلاعات پزشکان استان ایلام

این فایل دارای نام، تخصص و شماره موبایل پزشکان است و شامل تخصص های زنان و زایمان، عمومی، کودک، بینایی سنجی، جراح داخلی، بیهوشی، گوش و حلق و بینی، روان پزشکی،...
از 2,850,000 ریال

بانک اطلاعات پزشکان بوشهر

این فایل دارای نام، تخصص و شماره موبایل پزشکان است و شامل تخصص های زنان و زایمان، عمومی، کودک، بینایی سنجی، جراح داخلی، بیهوشی، گوش و حلق و بینی، روان پزشکی،...
از 3,850,000 ریال

بانک اطلاعات پزشکان آذربایجان غربی

این فایل دارای نام، تخصص و شماره موبایل پزشکان است و شامل تخصص های زنان و زایمان، عمومی، کودک، چشم پزشکی، جراح داخلی، بیهوشی، جراح کلیه، گوش و حلق و بینی، رو...
از 4,600,000 ریال

بانک اطلاعات پزشکان اردبیل

این فایل دارای نام، تخصص و شماره موبایل پزشکان است و شامل تخصص های زنان و زایمان، متخصص جراحی کلیه، عمومی، کودک، چشم پزشکی، جراح داخلی، بیهوشی، گوش و حلق و ب...
از 4,200,000 ریال

بانک اطلاعات پزشکان چهارمحال بختیاری

این فایل دارای نام، تخصص و شماره موبایل پزشکان است و شامل تخصص های زنان و زایمان، روماتولوژی،عمومی، کودک، چشم پزشکی، جراح داخلی، بیهوشی، گوش و حلق و بینی، رو...
از 3,400,000 ریال

بانک اطلاعات پزشکان خراسان جنوبی

این فایل دارای نام، تخصص و شماره موبایل پزشکان است و شامل تخصص های زنان و زایمان، فوق تخصص بیماریهای ریه،عمومی، کودک، چشم پزشکی، جراح داخلی، جراح کلیه، فلو ش...
از 2,900,000 ریال