بانک شماره موبایل اتحادیه ها و اصناف

1-5 از 5

اتحادیه ها

این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
1,500,000 ریال

اصناف

دایرکتوری اصناف دارای تعداد 25831 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه استان تهران و... می شود و به صورت اکسل آماده شده...
4,000,000 ریال
تخفیف 30 %

اصناف پرند

دایرکتوری اصناف پرند دارای تعداد 617 مورد اطلاعاتی است که شامل نام واحد صنفی، رشته، آدرس، شماره موبایل و شماره تلفن میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
560,000 ریال 800,000 ریال
تخفیف 30 %

اصناف شمال و غرب تهران

اصناف شمال و غرب تهران دارای تعداد 86139 مورد اطلاعاتی است، که شامل نام، شماره موبایل و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
11,900,000 ریال 17,000,000 ریال
تخفیف 30 %

اصناف متفرقه

دایرکتوری اصناف متفرقه دارای تعداد 230 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شود و به...
490,000 ریال 700,000 ریال