دایرکتوری مدیران بنگاههای اقتصادی شرکتها و موسسات خصوصی

1-24 از 24

دایرکتوری مدیران کارخانه

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیر، نام واحد، آدرس،موبایل و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبین...
39,500,000 ریال

دایرکتوری مدیران شرکت

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیر،آدرس،موبایل و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع پک...
43,500,000 ریال

دایرکتوری مدیران بانک ها

این فایل دارای نام بانک، نام مدیر،آدرس، نام معاون، سمت و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار...
1,430,000 ریال

دایرکتوری مدیران تراکتور سازان

این فایل دارای نام نمایندگی، نام مدیر عامل،آدرس، نوع دستگاه و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، و...
970,000 ریال

دایرکتوری مدیران پروژه های آبی

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیر عامل،آدرس، نوع گواهی، نوع شرکت و موبایل می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار،...
1,150,000 ریال

دایرکتوری مدیران اتحادیه ها

این فایل دارای نام اتحادیه، نام مدیر، موبایل، تاریخ تولد و میزان تحصیلات می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، و...
1,630,000 ریال

دایرکتوری شرکت مهندسی کشاورزی

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیرعامل، شماره ثبت، شماره نظام مهندسی،موبایل و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همای...
1,810,000 ریال

دایرکتوری مدیران معدن

این فایل دارای نام شرکت، نام معدن، نام استان، آدرس،موبایل و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبی...
3,570,000 ریال

دایرکتوری مدیران تولیدی

این فایل دارای نام مدیر، نام واحد صنفی، آدرس،موبایل و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،ان...
27,500,000 ریال

دایرکتوری مدیران غذایی

این فایل دارای نام موسسه، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع پکیج و ورکشاپ های...
930,000 ریال

دایرکتوری مدیران گروه های حج

این فایل دارای نام مدیر، ایمیل، آدرس،موبایل، سایت، فکس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار...
850,000 ریال

دایرکتوری مدیران مهدکودک

این فایل دارای نام مدیر، نام مهد، آدرس،نام شهر، سال تاسیس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبی...
1,670,000 ریال

دایرکتوری مدیران ظروف پلاستیکی

این فایل دارای نام مدیرعامل، نام محصول، آدرس،پروانه ساخت و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبین...
670,000 ریال

دایرکتوری مدیران صنعتی متفرقه

این فایل دارای نام مدیر، نام واحد، آدرس وموبایل می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع پکیج و ورکشاپ...
27,600,000 ریال

دایرکتوری مدیران فنی مهندسی

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیر، شماره مجوز، آدرس،موبایل و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وب...
850,000 ریال

دایرکتوری بانک مدیران

این فایل دارای نام مدیر، نام واحد، آدرس،موبایل و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع پ...
29,700,000 ریال

دایرکتوری مدیران شرکت های دانش بنیان

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیر، ایمیل، آدرس،سایت و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،ان...
1,570,000 ریال

دایرکتوری مدیران ساتکاب

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیرعامل، نوع فعالیت، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینا...
1,290,000 ریال

دایرکتوری مدیران تعاونی لوله پلیمری

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیرعامل، فکس، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع...
850,000 ریال

دایرکتوری مدیران متفرقه

این فایل دارای نام مدیرعامل، نام شرکت، شماره تلفن، وب سایت، ایمیل، فکس و آدرس می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمین...
6,370,000 ریال

دایرکتوری مدیران شرکت های برق

این فایل دارای نام شرکت توزیع، نام مدیرعامل،آدرس، فکس، سمت و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وب...
1,410,000 ریال

دایرکتوری مدیران شرکت های معدنی

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیرعامل،آدرس، فکس، موبایل،ایمیل و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار،...
1,450,000 ریال