دایرکتوری کشاورزان، دام و طیور

1-12 از 12

مرکز مایه کوبی دام و طیور

دایرکتوری مرکز مایه کوبی دام و طیور دارای تعداد 98 مورد اطلاعاتی است که شامل آزمایشگاه دام، مراکز مایه کوبی دام، مراکز مایه کوبی طیور براساس شهر، نام، آدرس،...
800,000 ریال
تخفیف 21 %

کشتارگاه دام و طیور تهران و حومه

دایرکتوری کشتارگاه دام و طیور تهران و حومه دارای تعداد 45 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود و به صورت ا...
550,000 ریال 700,000 ریال