محصولات با برچسب 'شماره موبایل تجهیزات پزشکی کشور'

1-1 از 1

شماره موبایل تجهیزات پزشکی کشور

فایل تجهیزات پزشکی شامل تجهیزات، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، جراحی، تولید، تعمیر و فروش میشود و دارای 17670 عدد شماره موبایل میباشد.
16,500,000 ریال